K.V.K.K.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Firmamızın ilgili yasalara istinaden, gerekli Kişisel Verilerin Korunması Kanunu detaylarını ve resmi belgeleri aşağıda bulunan başlıklardan inceleyebilirsiniz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu için TIKLAYINIZ

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ için TIKLAYINIZ.

KVK Kanunu İlgili Kişi Başvuru Formu için TIKLAYINIZ.

KVK Mevzuatı Uyarınca İlgili Kişinin Haklarının Kullandırılması için TIKLAYINIZ.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ için TIKLAYINIZ.

GOSHOPYA (Emriye Baykutalp) KVK Politikası için TIKLAYINIZ.